The relation between enzyme, substrate and product

L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)160-168
Aantal pagina's9
TijdschriftPhilips Technical Review
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit