The regular free-endpoint linear quadratic problem with indefinite cost

H.L. Trentelman

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    100 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The regular free-endpoint linear quadratic problem with indefinite cost'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde