The reference stability of a macro-economic system with a minimumvariance controller

J.C. Engwerda, P.W. Otter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The reference stability of a macro-economic system with a minimumvariance controller'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde