The reduction and ancillary classification of observations

E.E.M. Berkum, van, H.N. Linssen, D.A. Overdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Generalized definitions of the invariance, (partial) sufficiency and ancillarity principles are given in a measure-theoretic context. Data reduction in statistical inference is described in terms of these principles.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-372
Aantal pagina's26
TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
Volume45
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The reduction and ancillary classification of observations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit