The rebound-effect: an introduction

A.P.A. Musters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)7-13
  TijdschriftEnergieconsulent
  Volume2
  Nummer van het tijdschriftmei
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit