The reaction mechanism of the first carbon-carbon bond formation in the methanol to gasoline process

J.H.C. Hooff, van, J.P. Berg, van den, J.P. Wolthuizen, A. Volmer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the International Zeolites Conference : IZC ; 6, Reno, Nev
RedacteurenD. Olson, A. Bisio
Plaats van productieGuildford
UitgeverijButterworth Scientific Ltd.
Pagina's489-496
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit

Hooff, van, J. H. C., Berg, van den, J. P., Wolthuizen, J. P., & Volmer, A. (1984). The reaction mechanism of the first carbon-carbon bond formation in the methanol to gasoline process. In D. Olson, & A. Bisio (editors), Proceedings of the International Zeolites Conference : IZC ; 6, Reno, Nev (blz. 489-496). Guildford: Butterworth Scientific Ltd..