The rates of production of CO and CO2 from the combustion of pulverized coal particles in a shock tube

F.A.C.M. Commissaris, V.Y. Banine, D.J.E.M. Roekaerts, A. Veefkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The rates of production of CO and CO2 from the combustion of pulverized coal particles in a shock tube'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie