The rate of condensation of some tripeptide methyl esters in solution

L.A.A.E. Sluyterman, H.J. Veenendaal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The rate of condensation of some tripeptide methyl esters in solution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen