The r-rank of the groups of exceptional Lie type

A.M. Cohen, G.M. Seitz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  112 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)251-259
  TijdschriftIndagationes Mathematicae (Proceedings)
  Volume90
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit