The quantitative relation between flash treshold and the flicker-fusion boundary for centrally fixated fields

J.A.J. Roufs, H.J. Meulenbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-139
Aantal pagina's7
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume2
StatusGepubliceerd - 1967

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The quantitative relation between flash treshold and the flicker-fusion boundary for centrally fixated fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit