The qualtitative separation of fatty acids by isotachophoresis

J.L. Beckers, F.M. Everaerts, W.J.M. Houtermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)277-279
TijdschriftJournal of Chromatography
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1973

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The qualtitative separation of fatty acids by isotachophoresis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit