The quality of trabecular bone evaluated with micro-computed tomography, FEA and mechanical testing

D. Ulrich, T. Hildebrand, B. Rietbergen, van, R. Müller, P. Rüegsegger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

99 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The quality of trabecular bone evaluated with micro-computed tomography, FEA and mechanical testing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie