The properties of condensed He3

J. de Boer, R.J. Lunbeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)318-318
  TijdschriftPhysica
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1948

  Citeer dit