The problem of optimum antenna current distribution

C.J. Bouwkamp, N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

898 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)135-158
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume1
StatusGepubliceerd - 1945
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit