The privatisation and liberalisation of Dutch telecommunicatons in the 1980s

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  This Article does not have an abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)219-243
  TijdschriftBusiness History
  Volume47
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The privatisation and liberalisation of Dutch telecommunicatons in the 1980s'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit