The prevalence of context-dependent adjustment of activity-travel patterns in energy conservation strategies: results from a mixture-amount stated adaptation experiment

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The prevalence of context-dependent adjustment of activity-travel patterns in energy conservation strategies: results from a mixture-amount stated adaptation experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen