The preparation of heterocyclic steroids via asymmetrically induced ring closure reactions

A.A. Macco

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

264 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Buck, H.M., Promotor
  • Godefroi, Erik F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning6 apr. 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit