The predictability of visual outcome of epiretinal membrane peeling by pre-operative OCT images

D. E. J. Takkenberg, T. T. J. M. Berendschot, F. Goezinne

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

25 Citaten (Scopus)
35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-9
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume96
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - mrt. 2018

Citeer dit