The Potts model built on sand

E. Dinaburg, C. Maes, S. Pirogov, F.H.J. Redig, A. Rybko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-198
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume117
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit