The potential of liquid-metal 3D-printed heat shields for fusion reactors

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

118 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopes Cardozo, Niek J., Promotor
  • van de Sanden, M.C.M. (Richard), Promotor
  • Morgan, Thomas W., Co-Promotor
Datum van toekenning1 jul 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4810-1
StatusGepubliceerd - 1 jul 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit