The potential of layout platforms for modular complex products and systems

A.P. Hofer, J.I.M. Halman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The potential of layout platforms for modular complex products and systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen