The potential of flax fibres as reinforcement for composite materials

Harriëtte Louise Bos

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  3333 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Peijs, Ton, Promotor
  • Lemstra, Piet, Promotor
  • Loos, J., Co-Promotor
  Datum van toekenning27 mei 2004
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-3005-0
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit