The potential and possible effects of power grid support activities on buildings: an analysis of experimental results for ventilation system

K.O. Aduda, E. Mocanu, G. Boxem, H.P. Nguyen, W.L. Kling, W. Zeiler

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
96 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The potential and possible effects of power grid support activities on buildings: an analysis of experimental results for ventilation system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen