The politics of wet system building: balancing interests in Dutch water management from the middle ages to the present

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)21-40
  TijdschriftKnowledge, Technology & Policy
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit