The Poincaré polynomial of a linear code

Carlos Galindo, Fernando Hernando, Franciso Montserrat, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Poincaré polynomial of a linear code'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde