The P(leisure) City and Gerontechnology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The P(leisure) City and Gerontechnology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Psychology

Economics, Econometrics and Finance

Arts and Humanities