The pitch of sinusoids and complex signals as affected by masking noise

R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)27-28
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit