The performance of port clusters

P.W. Langen, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-57
TijdschriftJournal of International Logistics and Trade
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit