The performance of a new PTV algorithm applied in super-resolution PIV

R.J.M. Bastiaans, G.A.J. Plas, van der, R.N. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The performance of a new PTV algorithm applied in super-resolution PIV'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen