The performance implications of outsourcing customer support to service providers in emerging versus established economies

N. Raassens, S. Wuyts, I. Geyskens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The performance implications of outsourcing customer support to service providers in emerging versus established economies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie