The perception of phonemes as a function of acoustical and distributional cues

A. Cohen, A.F.V. Katwijk, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38-40
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The perception of phonemes as a function of acoustical and distributional cues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit