The people behind the technology: decision making in technology commercialization

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Romme, A.G.L. (Sjoerd), Promotor
  • Reymen, Isabelle M.M.J., Co-Promotor
  • van Burg, Elco, Co-Promotor
Datum van toekenning9 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3496-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit