The path to Web n+1 (Introduction to Special issue on The future web)

L. Hardman, S. Pemberton

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The path to Web n+1 (Introduction to Special issue on The future web)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Kunst en humaniteit