The parent evaluator method

P. Markopoulos, W. Barendregt, M. Brus, I. Plakman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelTenth International Conference on Human-Computer Interaction
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit

Markopoulos, P., Barendregt, W., Brus, M., & Plakman, I. (2005). The parent evaluator method. In Tenth International Conference on Human-Computer Interaction