The oxidative demethylation of toluene. II. Kinetics of the reduction of bismuth uranate by toluene

J.G. Steenhof de Jong, C.H.E. Guffens, H. S. van der Baan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The oxidative demethylation of toluene. II. Kinetics of the reduction of bismuth uranate by toluene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen