The oxidation of gluconic acid with platinum on carbon as catalyst

J.M.H. Dirkx, H.S. van der Baan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The oxidation of gluconic acid with platinum on carbon as catalyst'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen