The overjustification effect: Some economic thoughts behind a psychological effect

H.M.J.J. Snelders

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the IAREP/SASE Conference, June 1991, Stockholm, Sweden
    StatusGepubliceerd - 1991

    Citeer dit