The optimal stack spacing for thermoacoustic refrigeration

M.E.H. Tijani, J.C.H. Zeegers, A.T.A.M. Waele, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

100 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The optimal stack spacing for thermoacoustic refrigeration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering