The "optimal-range-velocity-polar" : a new theoretical tool for the optimization of sailplane flight trajectories

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

54 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The "optimal-range-velocity-polar" : a new theoretical tool for the optimization of sailplane flight trajectories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen