The open innovation paradox: Knowledge sharing and protection in R&D collaborations

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

322 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The open innovation paradox: Knowledge sharing and protection in R&D collaborations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science