The open design education approach - An integrative teaching and learning concept for management and engineering

Ruud Binnekamp, A. Rogier M. Wolfert, Omar Kammouh, Maria Nogal

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The open design education approach - An integrative teaching and learning concept for management and engineering'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen