The 'octave deafness' of the human ear

R.J. Ritsma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The 'octave deafness' of the human ear'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.