The 'octave deafness' of the human ear

R.J. Ritsma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)435-437
  Aantal pagina's3
  TijdschriftInternational Audiology
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit