The numerical analysis of reducible quadrature methods for Volterra integral and integro-differential equations

P.H.M. Wolkenfelt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • University of Amsterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Houwen, van der, P.J., Promotor, Externe Persoon
  • Baker, C.T.H., Co-Promotor, Externe Persoon
  • Brunner, H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 sep. 1981
Plaats van publicatieAmsterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit