The number of numerical outcomes of iterated powers

F. Göbel, R.P. Nederpelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The number of numerical outcomes of iterated powers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.