The number of numerical outcomes of iterated powers

F. Göbel, R.P. Nederpelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1097-1103
Aantal pagina's7
TijdschriftAmerican Mathematical Monthly
Volume78
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit