The null distribution of Kendall's rank correlation statistic in the presence of ties

M.A. Wiel, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-275
TijdschriftJournal of Nonparametric Statistics
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit