The nonexistence of distance-regular graphs with intersection arrays {27, 20, 10; 1, 2, 18} and {36, 28, 4; 1, 2, 24}

A.E. Brouwer, S. Sumalroj, C. Worawannotai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
70 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The nonexistence of distance-regular graphs with intersection arrays {27, 20, 10; 1, 2, 18} and {36, 28, 4; 1, 2, 24}'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde