The Niemann-Pick C1 inhibitor NP3.47 enhances gene silencing potency of lipid nanoparticles containing siRNA

Haitang Wang, Yuen Yi C. Tam, Sam Chen, Josh Zaifman, Roy van der Meel, Marco A. Ciufolini, Pieter R. Cullis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Niemann-Pick C1 inhibitor NP3.47 enhances gene silencing potency of lipid nanoparticles containing siRNA'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen