The next generation: are gamers still the better laparoscopists?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-195
TijdschriftSimulation in Healthcare
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit